Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Rodičovská kategória: Samospráva

STAROSTA OBCE

Mgr. Vojtech Staňo
Tel. č.: 055/695 81 89
Mobil: 0908 182 239

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov
§ 13
Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Helena BIACOVSKÁ

predseda športovej komisie , kandidát OKS

Matúš BELUŠ

predseda komisie na ochranu verejného poriadku, kandidát SMER

Imrich BOLDIŽÁR

predseda finančnej komisie, kandidár OKS

Ing. Agnesa DOLNÁ

zástupkyňa starostu obce, kandidát SDKÚ-DS

Miroslav GREGA

kandidát MOST-HÍD

Jana HUDÁKOVÁ

predseda komisie na vybavovanie sťažností, Nezávislý kandidát

Alžbeta JEDINÁKOVÁ

predseda kultúrnej komisie, Nezávislý kandidát

Jakub ORSÁG

predseda komisie na ochranu verejného záujmu, kandidát OKS

Juraj SLIVKA

predseda komisie územného plánovania, rozvoja obce a život.prostredia, kandidát SDKÚ-DS

HLAVNÝ KONTROLÓR

Bc. Tomáš Špirko

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Hlavný kontrolór najmä:

 • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce, a to u všetkých subjektoch, ktoré s majetkom obce akýmkoľvek spôsobom disponujú a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Samospráva

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

   

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:163
TÝŽDEŇ:163
CELKOM:1138113