Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Vážení podnikatelia pôsobiaci na území obce Budimír.

Od 1. marca 2015 je povinný Elektronický kontraktačný systém. Obec ako verejný obstarávateľ je podľa zákona o verejnom obstarávaní povinnou osobou. V prípade, že verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočňovanie stavebných prác, alebo poskytovanie služieb, je aj táto osoba povinná postupovať tak ako postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Keďže obec Budimír dúfa, že finančné prostriedky obce Budimír budú investované do nášho kraja, pre našich ľudí, aby podporila lokálnych dodávateľov. Preto je potrebné, aby sa dodávatelia registrovali do EKS. 

EKS - registrácia dodávateľa

Registrácia do EKS je bezplatná.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránkach 1.

zdroj: www.eks.sk

Podnikateľ a jeho účasť na verejnom obstarávaní

Podnikateľ, ktorý má záujem zúčastniť sa na verejnom obstarávaní, musí spĺňať podmienky účasti definované v zákone o verejnom obstarávaní. Ide predovšetkým o preukazovanie bezúhonnosti osôb, ktoré riadia, kontrolujú alebo konajú v mene podnikateľských subjektov. Zároveň podnikateľ preukazuje riadne plnenie svojich záväzkov, napríklad voči veriteľom, voči Sociálnej poisťovni, daňovému úradu a pod. Od roku 2013 sa od podnikateľov vyžaduje aj predloženie niekoľkých čestných vyhlásení.

Splnenie podmienok účasti preukazuje podnikateľ predložením dokladov, ktoré sú uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to buď jednotlivo ku každému verejnému obstarávaniu alebo zapísaním do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Pre podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania častejšie je preto výhodnejšie požiadať Úrad verejného obstarávania o zápis do zoznamu podnikateľov. Údaje, zapísané v zozname podnikateľov sú platné tri roky od zápisu, a účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.

K žiadosti o zápis do zoznamu sa prikladajú doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti. Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými prostriedkami, ale musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa Úradu verejného obstarávania v listinnej podobe.

Ak zasielate žiadosť o zápis v listinnej podobe, poplatok je 66 eur. Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet.
Číslo účtu, na ktoré je potrebné úhradu za poplatok zasielať, je IBAN: SK10 8180 0000 0070 0006 2713.  Ako variabilný symbol uveďte identifikačné číslo podnikateľa (IČO).

V prípade, že žiadosť zasielate elektronicky, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom, spolu s prílohami, ktoré sú v origináli rovnako v elektronickej podobe, správny poplatok je znížený o polovicu na 33 eur.

zdroj: www.slovensko.sk

Dôležité  informácie môžete získať na stránke Úradu verejného obstarávania

a na stránke Ústredného portálu verejných služieb ľuďom.

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Virtuálne cintoríny

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

BabyBurza

1

Interaktívna mapa

Interaktívna maľovaná mapa Košice a okolie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 216
TÝŽDEŇ: 1258
CELKOM: 900613