Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Budimír má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Volebné obdobie 2022 - 2026 - poslanci OZ od 16.11.2022

 

Ing. Daniel Bavoľár - funkčné obdobie - druhé

Bc. Matúš Beluš, MBA - funkčné obdobie - štvrté - vzdanie sa mandátu k 31.8.2023

Jakub  Dobranský - funkčné obdobie - prvé

Ing. Agáta Hovancová- funkčné obdobie - druhé

Jozef Chovan - funkčné obdobie - tretie

Ing. Zuzana Kšenžighová - funkčné obdobie - prvé

Jaroslav Lukáč - funkčné obdobie - druhé

Mgr. Janka Majcherová - funkčné obdobie - druhé

Ing. Jozef Szamosi - funkčné obdobie - tretie

Roman Tomasch - funkčné obdobie - prvé - náhradník - zloženie sľubu 25.9.2023

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 - poslanci OZ od 20.11.2018

MUDr. Marta Bavoľárová

 • Funkcia: zástupca starostu obce, člen kultúrnej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Bc. Matúš Beluš

 • Funkcia: predseda športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
 • Funkčné obdobie: tretie

Ing. Agáta Hovancová

 • Funkcia: predseda finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP, člen kultúrnej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Jana Hudáková

 • Funkcie: člen kultúrnej komisie,  komisie na ochranu verejného záujmu
 • Funkčné obdobie: tretie

Jozef Chovan 

 • Funkcia: člen športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
 • Funkčné obdobie: druhé

Jaroslav Lukáč

 • Funkcia: člen športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku, člen kultúrnej komisie
 • Funkčné obdobie: druhé

Mgr. Janka Majcherová

 • Funkcie: predseda kultúrnej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Mgr. Tomáš Pusta

 • Funkcie: člen finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP
 • Funkčné obdobie: prvé

Ing. Jozef Szamosi

 • Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného záujmu, člen finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP
 • Funkčné obdobie: druhé

Volebné obdobie 2014 - 2018 - poslanci OZ od 27.11.2014

Ing. Daniel Bavoľár

- vzdal sa mandátu poslanca 17.5.2016,

 • Funkčné obdobie: prvé
 • Náhradník od 23.5.2016  Jaroslav Lukáč
 • Funkčné obdobie: prvé

Matúš Beluš

 • Funkčné obdobie: druhé

Helena Biacovská

 • Funkcia: predseda finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a životného prostredia
 • Funkčné obdobie: druhé

Jana Hudáková

 • Funkcie: predseda komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
 • Funkčné obdobie: druhé

Jozef Chovan ml.

 • Funkčné obdobie: prvé

Alžbeta Jedináková

 • Funkcie: predseda kultúrnej a športovej komisie
 • Funkčné obdobie: druhé

Bc. Dominika Kánová

 • Funkčné obdobie: prvé

Mgr. Angela Pustová

 • Funkčné obdobie: prvé

Ing. Jozef Szamosi

 • Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 • Funkčné obdobie: prvé

Volebné obdobie 2010 - 2014 - poslanci OZ od 27.12.2010

Helena Biacovská

 • Funkcie: predseda športovej komisie, člen kultúrnej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Matúš Beluš

 • Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného poriadku, člen komisie na vybavovanie sťažností
 • Funkčné obdobie: prvé

Imrich Boldižár

 • Funkcia: predseda finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného
 • Funkčné obdobie: druhé

Ing. Agnesa Dolná

 • Funkcie: zástupca starostu obce, člen finančnej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Miroslav Grega

 • Funkcie: člen komisie územného plánovanie, rozvoja obce a životného prostredia, člen športovej komisie
 • Funkčné obdobie: štvrté

Jana Hudáková

 • Funkcie: predseda komisie na vybavovanie sťažností, člen kultúrnej komisie, člen komisie na ochranu verejného poriadku
 • Funkčné obdobie: prvé

Alžbeta Jedináková

 • Funkcie: predseda kultúrnej komisie, člen športovej komisie
 • Funkčné obdobie: prvé

Mgr. Jakub Orság

 • Funkcia: predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 • Funkčné obdobie: prvé

Juraj Slivka

 • Funkcie: predseda komisie územného plánovania, rozvoja obce a životného prostredia, člen finančnej komisie, člen komisie na vybavovanie sťažností
 • Funkčné obdobie: štvrté

Samospráva

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

   

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:157
TÝŽDEŇ:157
CELKOM:1138107