Menu
Obec Budimír
Budimír
rozšírené vyhľadávanie
RSS Mapa webu

Daň z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2024

Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024 je streda 31. januára 2024. Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie:

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby),ktorí v roku 2023 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome

alebo došlo k zmene:

  • druhu alebo výmery pozemku,
  • účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

alebo vám zanikne:

  • vlastníctvo (predaj, darovacia zmluva,..)
  • správa,
  • nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

editovateľné tlačivo priznania platné od 1. 9. 2023 a poučenie na jeho vyplnenie:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  

Od roku 2024 dochádza k zmenám ročných sadzieb dane zo stavieb a sadzieb dane z pozemkov 
VZN č. 76/2023 o dani z nehnuteľností 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie roku 2024

Mení sa miestny poplatok za komunálny odpad 35€/osoba  

VZN č. 77/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO.

Zníženie poplatku alebo odpustenie je možné len na základe žiadosti a zdokladovania nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku.

 

Daň za psa na zdaňovacie obdobie roku 2024

Mení sa výška miestnej dane za psa 20€/pes/rok. Odpustenie dane za psa je možné len v prípade, že:

1. pes bol osvojený z útulku (doručiť na úrad žiadosť o odpustenie dane za psa spolu s potvrdením o osvojení)

2. ide o psa so špeciálnym výcvikom, ktorý slúži na doprovod nevidomej osoby.

Odpustenie pre osoby, ktorý sú vlastníkmi preukazu ZŤP (nie sú nevidomí a zároveň nevlastnia/nedržia psa so špeciálnym výcvikom) už nie je možné!!  

VZN č. 74/2023 o miestnej dani zo psa

 

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa poplatku za odpad a dane za psa

je potrebné tieto zmeny nahlásiť do 30 dní  - písomne! 

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314611

LEGISLATÍVA:

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN obce Budimír č. 49/2018 o miestnej dani z nehnuteľností

Pre občanov

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Plánované odstávky

Plánované odstávky v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálne cintoríny

Budimír na YouTube

Hospodárenie obce

Plocha pre reklamu

obic  obic.sk

naša chyža

    

    

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Toryský mikroregión

Natur-Pack

banner

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine - informácie!

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:27
TÝŽDEŇ:832
CELKOM:1142756