Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Budimír v roku 2013

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Budimír má 9 poslancov. Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Volebné obdobie 2018 - 2022

Poslanci OZ od 20.11.2018

MUDr. Marta Bavoľárová
Funkcia: zástupca starostu obce, člen kultúrnej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Matúš Beluš
Funkcia: predseda športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
Funkčné obdobie: tretie

Ing. Agáta Chovancová
Funkcia: predseda finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP, člen kultúrnej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Jana Hudáková
Funkcie: člen kultúrnej komisie,  komisie na ochranu verejného záujmu
Funkčné obdobie: tretie

Jozef Chovan ml.
Funkcia: člen športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
Funkčné obdobie: druhé

Jaroslav Lukáč
Funkcia: člen športovej komisie, komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku, člen kultúrnej komisie
Funkčné obdobie: druhé

Mgr. Janka Majcherová
Funkcie: predseda kultúrnej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Bc. Tomáš Pusta
Funkcie: člen finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP
Funkčné obdobie: prvé

Ing. Jozef Szamosi
Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného záujmu, člen finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a ŹP
Funkčné obdobie: druhé

Volebné obdobie 2014 - 2018

Poslanci OZ od 27.11.2014

Ing. Daniel Bavoľár- vzdal sa mandátu poslanca 17.5.2016,
Funkčné obdobie: prvé

Náhradník od 23.5.2016  Jaroslav Lukáč

Funkčné obdobie: prvé

 

Matúš Beluš
Funkčné obdobie: druhé

Helena Biacovská
Funkcia: predseda finančnej komisie a komisie územného plánovania, rozvoja obce a životného prostredia
Funkčné obdobie: druhé

Jana Hudáková
Funkcie: predseda komisie na vybavovanie sťažností a na ochranu verejného poriadku
Funkčné obdobie: druhé

Jozef Chovan ml.
Funkčné obdobie: prvé

Alžbeta Jedináková
Funkcie: predseda kultúrnej a športovej komisie
Funkčné obdobie: druhé

Bc. Dominika Kánová
Funkčné obdobie: prvé

Mgr. Angela Pustová
Funkčné obdobie: prvé

Ing. Jozef Szamosi
Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného záujmu
Funkčné obdobie: prvé

 

Volebné obdobie 2010 - 2014

Poslanci OZ od 27.12.2010

Helena Biacovská
Funkcie: predseda športovej komisie, člen kultúrnej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Matúš Beluš
Funkcie: predseda komisie na ochranu verejného poriadku, člen komisie na vybavovanie sťažností
Funkčné obdobie: prvé

Imrich Boldižár
Funkcia: predseda finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného
Funkčné obdobie: druhé

Ing. Agnesa Dolná
Funkcie: zástupca starostu obce, člen finančnej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Miroslav Grega
Funkcie: člen komisie územného plánovanie, rozvoja obce a životného prostredia, člen športovej komisie
Funkčné obdobie: štvrté

Jana Hudáková
Funkcie: predseda komisie na vybavovanie sťažností, člen kultúrnej komisie, člen komisie na ochranu verejného poriadku
Funkčné obdobie: prvé

Alžbeta Jedináková
Funkcie: predseda kultúrnej komisie, člen športovej komisie
Funkčné obdobie: prvé

Mgr. Jakub Orság
Funkcia: predseda komisie na ochranu verejného záujmu
Funkčné obdobie: prvé

Juraj Slivka
Funkcie: predseda komisie územného plánovania, rozvoja obce a životného prostredia, člen finančnej komisie, člen komisie na vybavovanie sťažností
Funkčné obdobie: štvrté

Zverejňovanie

1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Virtuálne cintoríny

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

BabyBurza

1

Interaktívna mapa

Interaktívna maľovaná mapa Košice a okolie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 200
TÝŽDEŇ: 1242
CELKOM: 900597